Süpermarketteki kasiyer

Notlar aldığım ender filmlerden biri, 2003 yapımı Anger Management. İçinden bir pasajı tekrar hatırlatmak istedim.

Filmdeki öfke yönetimi uzmanı Dr. Buddy Rydell (Jack Nicholson) tesadüfen hastası olan ve hiç de öfkeli biri gibi görünmeyen Dave Buznik’e (Adam Sandler) şöyle der:

Dave, dünyada iki tip öfkeli insan vardır; dışa vuran ve içine atan. Dışa vuran en sık karşılaşılan tiptir. İndirim kuponunu kabul etmediği için marketteki kasiyere bağırıp çağırır. İçine atana çok az rastlanır. O bütün gün boyunca sessizce oturan kasiyerdir. Bir gün dayanamaz ve silahı alıp marketteki herkesi vurur. İşte sen o kasiyersin!

(Dave, there are two kinds of angry people in this world: explosive and implosive. Explosive, which is the most common, is the type of individual you see screaming at a grocery store cashier for not taking his coupon. Implosive, the least common, is the cashier at the store who remains quiet at his job day after day until he then finally loses it and just shoots everyone in the store. You’re the cashier. / Türkçesini anlamlı hale getirmek için biraz değiştirdim)

Dürüst olmak gerekirse, ben o kasiyerim işte.

Sinirlisin ama hangi türden?

http://flickr.com/photos/shirleytwofeathers/2733891433/

Anger Management filmini izleyenler hatırlayacaktır; meşhur bir ‘öfkeli/sinirli’ tanımı vardır. Zaman zaman aklıma gelir. Öfke yönetimi veren uzman doktor hastasına şöyle der:

Dave, there are two kinds of angry people – explosive and implosive. Explosive is the type of individual you see screaming at the cashier for not taking his coupon. Implosive is the cashier who remains quiet day after day and then finally shoots everyone in the store. You’re the cashier.

Kişisel yorumlarımla şöyle açıklayabilirim: hayatta iki tip sinirli vardır. Dışa vuran ve içine atan. Dışa vuran süpermarkette kasiyere bağırıp çağırandır. İçine atansa gün boyu bu tipleri dinleyip için için sinirlenen, dişlerini sıkan, içinden küfreden ve sonunda bir gün nalburiye reyonundan aldığı baltayla bütün müşterilerin kafasını uçuran kasiyerdir.

Hayatta yaşadığım örneklere bakılırsa ben ikinci tipe giriyorum.

Hiç de mutlu değilim bundan.