Kategoriler
Genel Kişisel

Süpermarketteki kasiyer

Dünyada iki tip öfkeli vardır. İkinci türle karşılaştığında unutamayacağın bir anıya sahip olabililrsin!

Kategoriler
Genel

Sinirlisin ama hangi türden?

Bir süpermarkette iki tip sinirli insan tipine rastlamak mümkün. Birisi kasa sırasından dolayı öfkelenip söylenen, etrafa rahatsızlık verendir. Öteki ise…