Şikayet var mı?

Şikayet var mı?

Bir dönemin ‘İngilizcesi’ olan Fransızca otelin her köşesinde varlığını koruyor.

No comments yet.

Bu yazıyı tamamlayacak katkılarınızı beklerim