rpm92_big

Pro-ject / RPM 1.3 GENIE: Normalde kasa içinde kalan kayış kısmı bu modelde dekoratif amaçlı dışarıda kullanılmış. Motorun tablayı çevirme şekli aşağı yukarı her modelde böyledir. Ancak genellikle kasa içinde yer aldığından görünmez. Yani bir pikabın hangi mekanizmayı kullandığını anlamak için tablayı kaldırıp içine bakmanız gerekir.

No comments yet.

Bu yazıyı tamamlayacak katkılarınızı beklerim