yanyana

Kabul, fotoğraf kötü ama sanıyorum derdini anlatıyor.

No comments yet.

Bu yazıyı tamamlayacak katkılarınızı beklerim