fakir

İnanması güç gelebilir ama bugün ABD'de her 20 çocuktan biri gelirden günde 2 dolardan az pay alabiliyor.

No comments yet.

Bu yazıyı tamamlayacak katkılarınızı beklerim