sosyal medya hiyerarsi

Devir değişti, Çelik değişti; elbette Maslow'un İhtiyaçlar Piramidi de değişti (tıklayarak büyütebilirsiniz).

No comments yet.

Bu yazıyı tamamlayacak katkılarınızı beklerim