panaromik

Sadece evimde değil, bütün çalışma ortamımda kitaplar oldu. Eski ofisimden bir karede göreceğiniz gibi.

No comments yet.

Bu yazıyı tamamlayacak katkılarınızı beklerim