IMAG0187

Bütün bu kargaşa içinde bir grup da sökülen ağaçların yerine yeni fidanlar dikiyordu. Çıkan toprağı da yakındaki bir yangını söndürmek için kullandılar.

No comments yet.

Bu yazıyı tamamlayacak katkılarınızı beklerim