Taşkışla Önü

Taşkışla Önü

Hilton’a doğru inen yol sökülen taşlarla bezeliydi.

No comments yet.

Bu yazıyı tamamlayacak katkılarınızı beklerim