Taşkışla Önü

Taşkışla Önü

Yine de bütün çabalarımıza rağmen 10 kişilik bir grup, bir dizi otobüse kaşla göz arasında epey zarar verdi. Kesinlikle iç burkucuydu.

No comments yet.

Bu yazıyı tamamlayacak katkılarınızı beklerim