Huber Köşkü

Huber Köşkü

Müştemilat binasının arka yanında av köşkünün bir kesiti görünüyor.

No comments yet.

Bu yazıyı tamamlayacak katkılarınızı beklerim