iskenderiye-kutuphanesi

Mısır'ın başkenti Kahire'de hizmet veren bugünkü İskenderiye Kütüphanesi'nden bir kesit.

No comments yet.

Bu yazıyı tamamlayacak katkılarınızı beklerim